SungaiSoft โปรแกรมขายของหน้าร้าน


เรียนท่านลูกค้าครับขณะนี้ท่านสามารถโหลดโปรแกรมต่อพ่วงในระบบ Lanได้แล้วครับและตอนนี้มีระบบสต๊อกหลังร้านสำหรับกิจการที่มี 2 คลังสินค้า โดยท่านเข้าไปโหลดที่หน้าดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้เลย....ขอขอบคุณ.....ทีมงาน SungaiSoftโครงสร้างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน (POSSOFT ) โดย Sungaisoft ประกอบไปด้วยระบบ หลักๆ คือ ระบบการจัดซื้อ ระบบการขาย และจะมีการลิงค์ไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะเพิ่มจำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ และสามารถสั่งซื้อได้เป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ หากมีการจัดซื้อด้วย เงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ ในส่วนของ ระบบการขาย และ ขายหน้าร้าน จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะทำการตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ หากมีการขายด้วยเงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบลูกหนี้ โดย ในส่วนการขายยังมี ระบบการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และ สมาชิก อีกทั้ง ระบบการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ ฯลฯ ซึ่งทุกระบบจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบการรับจ่ายเงิน ซึ่ง โครงสร้างของโปรแกรม โปรแกรมขายหน้าร้าน (POSSOFT) จะเป็นดังรูป


หากท่านต้องการโปรแกรมขายของหน้าร้าน(POS) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้


ติดตั้งโปรแกรมแสนง่าย ใช้ได้ทั้ง Window xp Window 7 Window 8
การขายสินค้าสามารถขายได้เพียงหน้าเดียว ขายได้ทั้งระบบขายเงินสด และระบบขายเงินเชื่อ
ระบบจะตัดยอดสินค้าอัตโนมัติเมื่อมีการขายสินค้าเกิดขึ้น
กำหนดรหัสสินค้าและสามารถกำหนดได้โดยใช้เครื่องยิงบาร์โค้ด
สามารถกำหนดยอดยกมา(ในกรณีที่มีสินค้าเดิมอยู่) ต้นทุนขาย ราคาขาย และวันที่ ที่สินค้าหมดอายุ
สามารถเช็คยอดขายได้ตามวันที่ กำหนดวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูล
กราฟเปรียบเทียบยอดขายเป็นรายเดือนในแต่ละปี พ.ศ.
สามารถเช็คยอดกำไร-ขาดทุน ตามวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลสามาถดูแยกรายวัที่ รายสินค้า ยอดกำไรสูงสุด ต่ำสุด ตามที่ท่านต้องการ
รายงานกำไร-ขาดทุน เป็นกราฟเปรียบเทียบเป็นรายเดือนในแต่ละปี พ.ศ.
พิมพ์ใบเสร็จแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ(กระดาษม้วน)
พิมพ์ใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบ
ระบบเตือน เมื่อสินค้าเหลือน้อย โดยท่านสามารถกำหนดได้ด้วยตนเองให้สินค้าเตือนได้จำนวนเท่าไร
มีระบบ สำรองข้อมูล และดึงข้อมูลมาใช้งานในกรณีเครื่องคอมฯ มีปัญหา สามารถตั้งค่าในการสำไฟล์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
การกำหนดราคาภาษีมูลค่าเพิ่มได้
มีโปรแกรมสร้างบาร์โค้ดให้ไว้ใช้งาน เพื่อกำหนดรหัสให้กับสินค้าเช็คยอดสินค้าคงเหลือทั้งหมด หรือสามารถเช็คยอดตามรหัสของสินค้า และมีระบบค้นหาสินค้าคงเหลือตามที่ต้องการ

ตัดยอด สินค้า นอกเหนือจากการขาย เช่นสินค้าชำรุด สูญหาย หมดอายุ ฯลฯ
มีระบบสั่งซื้อสินค้า โดยมีแบบซื้อเงินสด ซื้อเชื่่อ และการสั่งซื้อรูปแบบอื่นๆได้
หากกิจการมีผู้ขายสินค้าหลายราย เจ้าของกิจการสามารถกำหนดรหัสพนักงานขาย UserName และ Password ให้แก่ผู้ขายได้
และกำหนดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายได้มีระบบสอบถามปัญหา ทั้งอีเมล์ ไลน์ เฟสบุค และโทรศัพท์มือถือ
เว็บสำเร็จรูปบ้านเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ครบวงจร

sungaisoft โปรแกรมขายของหน้าร้าน

อีซี่เคส ขายเคสมือถือแลกลิงค์.net
ซีรีย์เกาหลี

ฟังเพลงเกาหลี
บันเทิงเกาหลี ซีรีย์เกาหลี เพลงเกาหลี

บันเทิงเกาหลี ซีรีย์เกาหลี เพลงเกาหลี

บันเทิงเกาหลี ซีรีย์เกาหลี เพลงเกาหลี

การใช้งานโปรแกรม PosSoftClient ครั้งแรก


การดูหมายเลข Ip Address เครื่อง Server ใน Window 7


การแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องมองเห็นกันแล้ว แต่ เครื่องลูกยังไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ใน Window 7


การแก้ไขปัญหาเมื่อโปรแกรมหาฐานข้อมูลไม่เจอ


คู่มือการใช้งาน(การตั้งรหัสสินค้า การขาย และรายงานยอดขาย)


คู่มือการใช้งาน(การกำหนดการใช้งานให้ผู้ขาย)


ระบบสะสมคะแนนให้สมาชิกจากยอดขาย


คู่มือการใช้งาน(การสั่งซื้อสินค้า)


คู่มือการใช้งาน(เจ้าหนี้-ลูกหนี้)


การลบ และสำรองไฟล์ข้อมูล


การอัปเดตโปรแกรม


การเซตค่าหน้าจอเมื่อโปรแกรมหน้าขายสินค้าแสดงไม่เต็มจอ
สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมงานขายได้หลากหลาย ทุกยี่ห้อ โปรแกรมของเราได้ ออกแบบให้รองรับการใช้งานร่วมกับ เครื่องยิงบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สลิปและเครื่องพิมพ์ทั่วไป จอแสดงราคา เป็นต้น หากตท่านมีความต้องการใช้อุปกรณ์เสริมฯ ร่วมกับโปรแกรมของเรา ทางเรามีจัดจำหน่ายพร้อมให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ หรือสามารถเลือกซื้อได้ตามแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ POS ใกล้บ้านท่านรายการอัปเดตโปรแกรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
1.ต่อพ่วงกับลิ้นชักเก็บเเงินเพียงเสียบสาย USB เข้ากับเครื่องคอมฯ แล้วกดปุ่มทดสอบในหน้าการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน


วันที่ 15 มีนาคม 2561
1.สามารถตั้งราคาขายเป็นเปอเซนต์จากราคาทุนแบบอัตโนมัติได้
2.สามารถหายอดรวมการขายของพนักงานขายแต่ละคนได้ในหน้ารายงานการขายอย่างละเอียด


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
1.ท่านสามารถเช็คการตั้งราคาทุนและราคาทุนที่ผิดปกติ(เช่นการตั้งราคาทุนสูงกว่าราคาขาย) ยอดคงเหลือที่ผิดปกติ ในหน้าการรายงานต่างๆได้
2.สามารถหายอดรวมการขายของพนักงานขายแต่ละคนได้ในหน้ารายงานการขายอย่างละเอียด


วันที่ 15 กันยายน 2560
1.มีระบบสต๊อกหลังร้านสำหรับกิจการที่มีคลังสินค้าแยกกัน
2.ปรับปรุงโปรแกรมการพิมพ์บาร์โค้ด


วันที่ 15 มิถุนายน 2560
1.สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Exel ได้
2.สามารถใช้เป็นเครื่อง Server - Clinet (เครื่องแม่ เครื่องลูก) ในระบบ Lan


วันที่ 30 เมษายน 2560
1.มีระบบการให้คะแนนสำหรับสมาชิกในการสะสมยอดซื้อ


วันที่ 29 มีนาคม 2560
1.สามารถใส่ไฟล์ภาพสินค้าได้หลายภาพในการกำหนดรหัสสินค้า
2.ปรับปรุงหน้าแก้ไขการแก้ไขการขายสินค้า


วันที่ 5 มีนาคม 2558
1.เพิ่มความสะดวกในการ ก๊อปปี้ข้อมูลและนำมาวางในช่องใส่ข้อมูลต่างๆ
2.สามารถกำหนดขนาดกระดาษม้วนในการพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อในหน้าการตั้งค่าการใช้งาน


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
1.ใส่ข้อคิดเห็นหรือข้อความประชาสัมพันธ์ในตอนท้ายสุุดของใบเสร็จ
2.ปรับปรุงหน้าสินค้าคงเหลือ
3.ปรับปรุุงการค้นหาในวันหมดอายุสินค้า


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
1.กำหนดไฟล์ลิ้นชักเก็บเงินได้เมื่อท่านต้องการใช้ร่วมมือกับลิ้นชักเก็บเงิน ในหน้าการตั้งค่าการใช้งาน
2.ปรับปรุงหน้า กำไร-ขาดทุน


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
1.สามารถค้นหารหัสสินค้าเพียงพิมพ์ในช่องค้นหา
2.เรียงลำดับ จากน้อยไปมาก จากมากไปน้อย ในตารางข้อมูล
3.ปรับปรุุงการค้นหาในวันหมดอายุสินค้า


วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558
1.เพิ่มกราฟแนวโน้ม(กราฟเส้น)ให้กับยอดขาย สามารถดูแบบรายวันในแต่ละเดือน และแยกรายปี
2.เพิ่มกราฟแนวโน้ม(กราฟเส้น)ให้กับยอดกำไร-ขายทุน
3.ปรับปรุุงหน้ากำไร-ขาดทุน เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
4.เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายปี และแบบเปรียบเทียบรายปี ซึ่งเป็นความสะดวกอย่างมากในการวางแผนกิจการของท่าน
5.ย้ายการเปลี่ยนโลโก้ไปอยู่หน้าตั้งค่าการใช้งานเพื่อความสะดวกในการควบคุมของผู้ดูแลระบบ(Admin)
6.เตือนเมื่อเครื่องของท่านยังไม่มีไดร์ d: และมีคู่มือให้ดูเมื่อท่านต้องการเพิ่มไดร์ d:
7.เพิ่มปุ่มพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังในหน้าการแก้ไขสินค้า
8.สามารถให้โปรแกรมรันเลขที่บิลอัตโนมัติในหน้าการตั้งค่าการใช้งาน และหากท่านต้องการพมพ์ข้อคิดเห็นในใบกำกับภาษีอย่างย่อก็สามารถพิมพ์ในช่องหมายเหตุในช่องการขายได้


วันที่ 16 มกราคม 2558
ปรับปรุงรายการ การพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังให้สามารถพิมพ์ย้อนหลังได้ตามต้องการ

วันที่ 09 มกราคม 2558
ปรับปรุงรายการในหน้าจ่ายเงิน F9(พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ), F12(พิมพ์ใบเสร็จ), F5(ออกจากหน้าการจ่ายเงิน)
สามารถใส่รูปภาพสินค้าได้ เมือท่านกำลังขายของสามารถคลิ๊กดูได้

  ถาม-ตอบ
 • 1.การเซตค่าเบื้องต้น
  • หากใช้งานครั้งแรกโปรแกรมจะให้ติดตั้งฐานข้อมูลก่อน ซึ่งช่อง Server Name ให้พิมพ์คำว่า localhost ช่อง Email ข้างล่างให้ใส่ email หรือพิมพ์ชื่อก็ได้
  • ช่อง UserName = root , ช่อง Password = 1122
  • สำหรับคู่มือการติดตั้งต่างๆ คู่มือการติดตั้งฐานข้อมูล PosSoft
 • 5.มีโปรแกรมแบบระบบเครือข่ายแบบเครื่องแม่-เครื่องลูก(Server-Client)หรือไม่
  • ตอนนี้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้ตุังแต่ 2 เครื่องขึ้นไปแล้ว ซึ่งท่านสามารถโหลดโปรแกรม Client (เครื่องลููก)ได้ในหน้าดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ สำหรับท่านที่ต้องการดูการตั้งค่าการแชร์ Window ให้ดูจากลิงค์ข้างบนนะครับ การลงทะเบียน 500 บาทต่อเครื่องครับเครื่อง Client
 • 6.หากต้องการจะปรับปรุงบางส่วนของโปรแกรมตามต้องของลูกค้าโดยเป็นการเฉพาะจะทำอย่างไร
  • ให้ท่านส่งรายละเอียดของรายการที่จะปรับปรุงมาที่ E-Mail : chamorn3@gmail.com และฝาก E mail ไว้ทางเราจะส่งโปรแกรมชุด Demo ให้ท่านดู
   หรือโทรมาสอบถามที่ 0848603199 สำหรับราคาจะดูความยากง่ายของโปรแกรมแต่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมที่ปรับปรุงจะใช้ได้เฉพาะท่านเท่านั้น
 • 7.ไฟล์ PosSoft อัปเดตคืออะไร
  • คือไฟล์อัปเดตโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเป็นตัวเสริมให้โปรแกรมของท่านทีใช้งานอยู่ปัจจุบันมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นไฟล์ที่มาพร้อมกับตัวโปรแกรม Possoft
   เมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมเสร็จก็จะอยู่หน้าเดสทอป และในสตาร์ทเมนู หรือที่ c:/Program Files/PosSoft ซึ่งทางเราจะอัปเดตให้ฟรี...
 • 8.นอกจากโปรแกรมขายของหน้าร้าน POS ยังมีโปรแกรมอื่นอีกหรือไม่
  • มีโปรแกรมซื้อขายน้ำยางสด(iLatex)สำหรับท่านที่ต้องการดาวโหลดไปทดลองใช้ให้เข้าไปที่หหน้าผลิตภัณฑ์และหน้าดาน์วโหลด
 • 10.ไม่สามารถโหลดโปรแกรมได้ต้องทำอย่างไร
  • ท่านใดไม่สามารถโหลดได้ให้ท่านส่งชื่อที่อยู่มาที่ E mail : chamorn3@gmail.com ทางเราจะส่งแผ่นซีดีไปให้ครับ
 • 11. สามารถติดต่อทีมงานทางใดบ้าง
  • มี 3 ช่องทาง 1.ทาง Email: chamorn3@gmail.com และ 2. โทร 0848603199 3.lineID : lom555555

 • กลับด้านบน

  โปรแกรมขายของหน้าร้าน
  "Copyright@2556 Contact Webmaster Email:chamorn3@gmail.com"