ให้ท่านนำ 2 ไฟล์ที่โหลดจากข้างล่างนี้ไปวางที่ C:\Program Files\PosSoft\FilePrintReport
เพื่อใช้พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใช้กับกระดาษม้วนขนาด 2.2 นิ้ว Load file