หากจะบอกว่าโปรแกรมสำเร็จรูป ทุกโปรแกรมที่สร้างขึ้น ทุกโปรแกรมไม่มีข้อผิดพลาด ต้องบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดแล้วการแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และการพบข้อผิดพลาด มีสองบุคคลที่ตรวจพบคือผู้สร้างโปรแกรม และผู้ใช้โปรแกรม หากผู้สร้างโปรแกรมตรวจพบ ก็สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมตรวจพบปัญหาก็คงต้องบอก หรือส่งข้อผิดพลาดมาให้ผู้พัฒนาโปรแกรม แก้ไขให้ ซึ่งโปรแกรม PosSoft ก็เหมือนกันหากท่านผู้ใช้งานพบปัญหาดังที่กล่าวมา ก็ขอให้ท่านส่งมาตามที่ท่านสะดวกจะสอบถามคือ 3 ช่องทาง 1.ทาง Email: chamorn3@gmail.com 2. โทร 0848603199 3.lineID : lom555555 4.การ Remote control โดยใช้โปรแกรม TeamViewerโดยให้ท่านโทรมามาบอกไอดีนัมเบอร์และพาสเวิร์ดของท่านให้เราทราบ และเมื่อพบปัญหาแล้วทางเราจะให้ท่าน อัปโหลดไฟล์แก้ไข ให้ฟรี..... สำหรับปัญหาข้างล่างเป็นปัญหาที่ท่านอาจพบได้ และทางเราจะบอกเป็นแนวทางแก้ไขเบื้องต้นให้และหากไม่ตรงตามปัญหาของท่าน ก็ขอให้ท่านส่งปัญหามายังเราตามช่องทางที่บอกไว้ด้านบน